Volts svar på #sistabriefen

Volt har läst och skriver under #sistabriefen. Vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier och arbetar aktivt och omfattande med jämställdhet och arbetsmiljön på byrån. Här är vårt svar på hur vi arbetar för att säkerställa en trygg arbetsplats för våra anställda:

Det är en självklarhet för oss på Volt att det här ska vara en trygg arbetsplats och det är ytterst ledningsgruppens ansvar att det efterföljs. På Volt har vi ett arbetsmiljöråd vars huvudsyfte är att kontinuerligt följa upp och säkerställa pågående arbete på Volt avseende arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor, och som rapporterar till Volts ledningsgrupp.

Det finns framtagna arbetsmiljö- och jämställdhetspolicies med tillhörande handlingsplaner, bland annat med tydliga strategier kring arbetsförhållanden, könsfördelning och rekrytering, lönesättning samt återkommande medarbetarundersökningar och årliga lönekartläggningar.

På Volt finns även en handlingsplan för kränkande särbehandling och trakasserier samt tydliga och effektiva rutiner att följa om en sådan situation skulle uppstå. Alla personer på Volt med personalansvar har ett tydligt mandat att agera enligt våra arbetsmiljö- och jämställdhetspolicies samt följa handlingsplanerna för kränkande särbehandling och trakasserier. Volt har även ett löpande samarbetsavtal med företagshälsovård om en situation kräver extern hjälp.

Nyanställda tar del av samtliga policies via ett medarbetarsamtal under sin första dag hos oss.

När det gäller jobben som lämnar byrån har vi flera steg i arbetsprocessen där personalen är med och vrider och vänder på jobben för att säkerställa att det blir reklam vi alla står för. Vi har skrivit under och jobbar utifrån Annonsrådets checklista för jämställd reklam och marknadskommunikation, och vissa av oss jobbar även på individnivå med jämställdhetsinitiativ inom branschen såsom Kreatörskvinnor.

Vi kommer fortsätta att arbeta kontinuerligt med arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor bland annat genom återkommande lönekartläggning och medarbetarundersökning avseende arbetsmiljön på Volt. Vi har även planerat vidare åtgärder för att se till att utvecklingen fortsätter. Exempel på sådana är föreläsningar kring ett mer intersektionellt perspektiv på jämställdhetsfrågor samt utbildningar för chefer med personalansvar om hur man upptäcker signaler avseende särbehandling och trakasserier i tid.

På Volt är vi 41 anställda personer, varav 22 stycken är kvinnor och 19 stycken är män (december 2017). I Volts ledningsgrupp sitter 3 kvinnor och 4 män. Av Volts chefer med personalansvar är 7 av 8 kvinnor.

Med vänliga hälsningar,
Anton Blanck, Planner
Anton Lipovskoy, Digital Producer
Camilla Ryttare, Account Manager
Caroline Sjöström, Account Manager
Christian Jörgensen, Art Director
Cornelia Wangel, Head of Planning/Planner
Daniel Eriksson, Final Art
Daniel Jakobsson, Copywriter
Erica Knutsson Thelin, Planner
Gabriela Brandén, Account Manager
Helena Leach, Creative Director Design
Helena Lindkvist, Final Art
Henrik Stampe, CEO/Strategist
Hyo Jung Lee, Designer
Johan Sundberg, Copywriter
Johanna Johansson, Art Director
Jonna Liljendahl, Account Manager
Jörn Arnell, Innovation Director/Account Director
Jörgen Berglund, Creative Director/Art Director
Kaj Hettman, Planner
Karl Andersson, Art Director
Kristoffer Wernald, Copywriter
Lars Jansson, Art Director
Linda Lyberg, Office Manager
Lisa Peterson, Account Manager
Malin Almqvist, Account Director
Maria Ahnlund, Receptionist/Studio Assistant
Maria von Holst, Account Director
Martina Larsson, Head of PR/PR Strategist
Matthew Squire, Design Director
Michael Lee Bjerkö, Designer
Per Sturesson, Digital Producer
Petter Nylind, Creative Director/Copywriter
Sandra Kaludjercic Bergman, COO/Account Director
Sandra Burman, Copywriter
Simón Jesus Ubeira, Motion Designer
Staffan Kjellvestad, Visualizer
Susanne Göthberg, Head of Account Management
Susanna Svedjeholm, Account Manager
Ursula Borg, CFO/Account Director
Åsa Stjärnquist, Head of Studio/Final Art

In other news

Volt Stockholm
Södermannagatan 15
Box 4303
102 67 Stockholm
Sweden
+46 8 678 59 00

Nordic Volt
Sillemstraße 60A
20257 Hamburg
Germany
+49 170 7495356
nordicvolt.de


Facebook

Instagram
Twitter
Linkedin


Cookie Policy
 / Privacy Policy

New business enquiries
henrik@volt.se

Career enquiries
career@volt.se

Internship enquiries
internship@volt.se

General enquiries
hello@volt.se

We are an independent creative agency based in Stockholm. We move brands and people by developing and implementing strategies, communication and design concepts.
Subscribe to our mailing list